0939 911 666

Steve Jobs

Tiểu sử Steve Jobs

Tên ebook: Tiểu sử Steve Jobs Tác giả : Walter Isaacson Số trang: 491 trang pdf Thể loại : Ebook kinh tế, ebook làm giàu Giới thiệu cuốn sách Tiểu sử Steve Jobs  Tiểu sử Steve Jobs là